Общи условия

ОБХВАТ

Настоящите Общи условия („Условия“) регламентират достъпа, условията и ползването на настоящата Платформа и са приложими към всяка употреба, оферта, поръчка, покупка и Договор от разстояние, сключен между „АЙ ПИ“ ООД („Търговец“) и Клиентите на Платформата.

Използвайки Платформата, Клиентите декларират, че са запознати с настоящите Условия и са се съгласили да ги съблюдават и да бъдат обвързани от тях, включително да сключват Договори от разстояние при успешно завършена поръчка. Търговецът си запазва правото да актуализира и променя по всяко време съдържанието на настоящите Условия, актуалната версия на които е винаги налична на Платформата.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящите Условия, следните термини са употребени със следните значения:  

 1. Платформа: онлайн магазин, достъпен на следния домейн: ipbg.net
 2. Съдържание: текст, описания, графики, лога, снимки, (движещи се)изображения и/или илюстрации, налични на Платформата;
 3. Стоки: стоки и продукти, налични и/или предлагани на Платформата;
 4. Търговец: „АЙ ПИ“ ООД, администратор на Платформата, чрез която продава или предлага за продажба Стоки;
 5. Потребител: потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите

6. Клиент: Всеки потребител, който разглежда, ползва и закупува Стоки чрез Платформата;

7. Договор от разстояние: e всеки договор, сключен между Търговеца и Потребителя 8.Начини на плащане: средствата, използвани в Платформата за осъществяване на плащания.

9. Куриери: Спиди и Еконт предоставящи куриерски услуги и доставящи Стоки до посочения от Клиент адрес;

10. Oтказ: правото на отказ от поръчка/Договор от разстояние;

11. Стандартен формуляр за отказ: образецът, включен в Приложение № 1.

Непреодолима сила: непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора от разстояние.  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Наименование: АЙ ПИ ООД

ЕИК: 115329255

Седалище: гр. Пловдив 4000, ул. “АЛЦЕКО” № 16, ет. 6

Телефонен номер: 0897 894 386

Tърговски обект IP LTD.

Електронна поща: [email protected]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Седалище и адрес за кореспонденция:

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

телефон 02 915 3 518,

Електронна поща: [email protected],

Интернет страница: www.cpdp.bg

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ГР. СОФИЯ

Адрес: гр. София, ПК 1000, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5

тел.: 02/9330565

факс: 02/9884218

[email protected]

Помирителната комисия за платежни спорове (Комисията)

към Комисията за защита на потребителите (КЗП)

Адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 4;

Телефон: +359 2 9330565;

Телефакс: +359 2 9884818;

E-mail: [email protected];

Интернет страница: www.kzp.bg и http://abanksb.bg/pkps.

ПЛАТФОРМАТА

 1. Платформата е онлайн (електронен) магазин, където Клиентите имат възможност да:

- Разгледат напълно безплатно нейното Съдържание, включително, но не само информация свързана с предлаганите Стоки, техните характеристики, цени, условия на поръчка, плащане и доставка;

 1. Регистрират и създадат акаунт (профил), за да:

- отправят поръчки и електронни изявления във връзка със закупуване на Стоки и сключване и изпълнение на Договори от разстояние.

-извършват плащания посредством платежните средства, приемани от Търговеца;

- Получат информация относно приложимите условия за поръчка, доставка, гаранция, а когато е приложимо – относно потребителските права, отказ, гаранции, както и процедури по рекламация и процедури за решаване на спорове.

 СЪОБЩЕНИЯ

При използването на Платформата, Клиентите ще получават от Търговеца уведомления, съобщения, актуализации на адреса на електронна поща, предоставен по време на регистрацията на акаунт.

 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1.Съдържанието, достъпно на Платформата, е обект на авторско право, защитена търговска марка и/или други права на интелектуална собственост.

2.Клиентите имат право да разглеждат, използват, отпечатват и изтеглят Съдържание от Платформата само за лични, информационни и нетърговски цели.

 ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ & ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

1.Търговецът може да събира, използва, съхранява или обработва лични данни съгласно законодателството.

2.Подробно информация за това е налична на Платформата в „Политиката за поверителност“, както и в „Политиката за бисквитките“.

 ДОСТЪП И РЕГИСТРАЦИЯ

1.Съдържанието на Платформата е достъпно свободно за всеки Клиент.

2.Регистрацията на акаунт е доброволна и безплатна .

3.По отношение на Потребителите се прилагат следните изисквания:

- С отправянето на поръчка за закупуването на Стоки и сключване на Договор от разстояние Потребителят декларира, че:

- е физическо лице на възраст не по-малко от 18 години;

- не са налагани и не съществуват ограничения на неговата дееспособност;

4.За успешна регистрация, Клиентът следва:

- Да предостави в регистрационната форма валиден адрес на електронна поща, за идентификация (потребителско име) на акаунта и да избере парола по свой избор или

5.Клиентът носи отговорност за:

- запазване на поверителността на неговите потребителско име и парола.

- всички дейности, които се извършват чрез неговия акаунт и/или парола.

6.Ако Клиентът узнае за злоупотреба или неразрешено използване на потребителското име, паролата и/или регистрирания акаунт, той трябва незабавно да информира Търговеца.

7.Търговецът си запазва правото да ограничава или прекратява акаунти, да премахва или редактира Съдържание или да отменя поръчки по свое усмотрение, доколкото това е позволено от закона.

 ОФЕРТИ. ЦЕНИ.

1.Всяка оферта съдържа пълно и точно описание и информация за наличността, характеристиките, състава, както и изображенията на предлаганите Стоки. Изображенията на Стоките не винаги възпроизвеждат точния външен вид, характеристики или произход на Стоките, тъй като действителният продукт може да варира в разумна степен с оглед напр. негови регионални спецификации.

2.Ако дадена оферта е с промоционален характер (промоция), с ограничена продължителност или ако относно нея се прилагат определени специфични условия, това ще бъде изрично обозначено в офертата и описанието на Стоката.

3.Търговецът си запазва правото да променя или отменя оферта/промоция по всяко време, преди промоционалните Стоки да са били успешно закупени от Клиента, доколкото това е позволено от закона.

4.Всички посочени цени са в български лева (BGN) и включват ДДС.

5.Цената на Стоките не включва цената за доставка. Доставката на Стоките е за сметка на Клиента, като информация за точната стойност на доставката се предоставя допълнително и непосредствено преди завършването на поръчката.

6.При плащане по банков път, чрез ……………..и/или използване на кредитна/дебитна карта е възможно за Клиента да възникнат допълнителни разходи, представляващи такси, комисионни, лихвени проценти и разлика във валутните курсове, добавени от банката - издател на картата/изпълнител на банковия превод във връзка с предоставяните от нея услуги за банкови преводи и разплащания. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Клиента и се уреждат изключително от условията на неговата банка.

 ПРОЦЕС НА ПОРЪЧКА.ПРОМЯНА ИЛИ ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА. 

1.Договорът за продажба става валиден, когато Клиентът приеме офертата, направи поръчка и се изпълнят условията, посочени в настоящия раздел.

2.Процесът на поръчка за закупуване на Стоки от Платформата включва следните стъпки:

- Стандартен процес на поръчка чрез избор на бутона „Купи“:

- Избор на Стока в желаните спецификация и количество ;

- Добавяне на Стоката в количката за пазаруване.

- Преглед на параметрите на поръчката.

- При необходимост коригиране на поръчката с помощта на бутоните за промяна,.

- Избор на предпочитан начин на доставка.

- Въвеждане на адрес за доставка.

- Избор на предпочитан начин на плащане.

- Въвеждане на информация за платежна карта

- Приемане на настоящите Условия и избор на бутона "Плати".

- Преглед на параметрите на поръчката, избор на предпочитан начин и адрес на доставка, избор на предпочитана платежна карта и адрес за фактуриране - извлечени  автоматично от профила на Клиента, регистриран в съответната услуга.

3.С натискане на бутона “Плати” (в зависимост от предпочитания процес на поръчка и използваната услуга) Клиентът:

- потвърждава покупката в края на процеса на поръчка и се съгласява да приеме и плати пълната стойност на закупените Стоки съгласно потвърдената поръчка.

- дава право на Търговеца да се свърже с него, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

- декларира, че е прочел и приема настоящите Условия и се е запознал с цялата налична информация относно съответната Стока, нейните характеристики и параметри, прилежащи аксесоари и консумативи и всички допълнителни материали, гаранционни условия и особености и документация, налични в описанието на Стоката в Платформата.

4.Ако подадена поръчка не може да бъде приета изцяло или частично, Клиентът ще бъде уведомен за това своевременно. Незавършени поръчки не се считат за приети.

5.За всяка успешно направена поръчка Търговецът незабавно потвърждава приемането на поръчката чрез:

- визуализация на страница за потвърждение, показваща спецификациите и условията на направената поръчка, които могат да бъдат изтеглени/запазени от Клиента;

- електронно съобщение за потвърждение, съдържащо спецификациите и условията на направената поръчка;

- телефонно обаждане при необходимост

6.Обработването и изпълнението на подадена поръчка започва както следва:

- Ако поръчката е отправена в неработен ден или извън работно време – същата се обработва на следващия работен ден, съответно в началото на следващата работна седмица, а се изпълнява след като транзакцията на плащането бъде потвърдена (с изключение на плащане чрез наложен платеж).

- Ако поръчката е отправена в работен ден в работно време, същата се обработва в рамките на деня, а се изпълнява след като транзакцията на плащането бъде потвърдена (с изключение на плащане чрез наложен платеж).

-При заплащане по банков път обработването на поръчката започва след нейното потвърждение, а изпълнението ѝ - след като транзакцията на плащането бъде потвърдена и съответната сума постъпи по банковата сметка на Търговеца.

- При заплащане чрез наложен платеж обработването и изпълнението на поръчката започва след нейното потвърждение

7.По отношение на всички данни, предоставени по време на поръчката (име, адрес на електронна поща, адрес на доставка, банкови данни), Клиентът:

- гарантира, че информацията е пълна, точна и правилна и че не е използвал данни на трети лица без неговото позволение;

- се задължава незабавно да информира Търговеца за всякакви настъпили/необходими промени в данните.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ.

1.Търговецът приема плащания с кредитна и дебитна карта, банков превод, наложен платеж , чрез витуален ПОС терминал

2.При използването на кредитна и дебитна карта:

- Търговецът приема кредитни и дебитни карти Maestro, Visa, Mastercard

3.Плащанията в Платформата с платежни и предплатени карти се извършват чрез виртуален ПОС терминал, предоставен от оператора на платежна система „Борика“.

Стоките и/или услугите, за които Търговецът приема плащания с платежни и предплатени карти са: лаптопи, компютри, периферия, консумативи и др. неизчерпателно изброени.

Потребителят въвежда данните на предпочитана платежна карта.

Потребителят приема настоящите Условия и избира бутона "Плати".

След приключване на плащането, информация за вида на използваната карта, нейната валидност, титуляр, както и последните цифри от номера ѝ се предават автоматично към системата на Търговеца за потвърждение на транзакцията.

4.При плащания чрез банков превод:

Клиентът следва да посочи като основание за плащането номера на поръчката, генериран от Платформата и да заплати дължимата сума по следната банкова сметка (в български лева) на Търговеца:

BG56UNCR70001520323712

 Дължимата сума следва да бъде заплатена в срок до два работни дни от поръчката. В противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана. 

5.При плащане чрез наложен платеж:

Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, доставил Стоката. 

6.Търговецът не носи отговорност за каквито и да било разходи, настъпили във връзка с допълнителни такси, комисиони, лихвени проценти и разлика във валутни курсове, добавени от банката на Клиента и/или финансовата институция във връзка с предоставяните услуги за плащания.

ДОСТАВКА

1.Търговецът използва куриерските услуги на Спийди и Еконт („Куриера“). 2.Доставката се осъществява на всички адреси на територията на Република България, където Куриерът има покритие за доставка. Доставката за град Пловдив е безплатна.

3.Всички Стоки:

- се доставят в опаковки, съответстващи на вида на Стоките и начина на транспортирането им.

П- се получават съгласно посочения от Клиента начин.

4.Рискът от загуба и/или повреда на Стоките преминава върху Клиента в момента, в който Клиентът или посочено от него трето лице, различно от Куриера или негов представител, приеме Стоките.

5.При посочени неточен или грешен адрес, лична информация и/или телефон за доставка Търговецът не носи отговорност за изпълнение на поръчката съгласно заявената информация.

ПРАВО НА ОТКАЗ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ.

 1. Настоящият раздел регламентира условията, които уреждат правото на Клиентите спрямо Търговеца да се откажат от поръчката си по смисъла на Закона за защита на потребителите.
 2. Право на отказ имат всички Клиенти на Платформата.
 3. Клиентът има право да се откаже от поръчката си, а Потребителят - от сключения Договор от разстояние, без да посочват причина, без да дължат обезщетение или неустойка и без да понесат каквито и да е разходи, с изключение на преките разходи за връщане на Стоките, в срок от 14 дни от получаване на стоката. Когато поръчката обхваща няколко Стоки- деня, на който е получена последната Стока.
 4. По време на този 14-дневен период, Клиентът следва да полага дължимата грижа спрямо Стоката/ите и опаковката:

- Клиентът ще разопакова или използва Стоката само до необходимата степен за установяване на тяхното естество, характеристики и функционалност.

5.Правото си на отказ може да бъде осъществено чрез формуляр за отказ (приложен в края на настоящите Условия), изпратен по електронната поща или адреса на упражняване на дейността на Търговеца. При упражняване на отказа по електронен път - Търговецът ще изпрати на Клиента потвърждение за получаването на отказа по електронната поща

 1. Клиентът следва да изпрати Стоките или да ги предаде на Търговеца в рамките на 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора.

- Клиентът трябва да върне Стоките с всички доставени опаковки, документация- касови бележки, фактури и др., лицензионни стикери, трайни носители и аксесоари в оригиналното им състояние и без нарушен търговски вид.

- До връщането на Стоките рискът от загуба и/или повреда, довела до намалена стойност на Стоките, се поема от Клиента.

- Рискът и тежестта на доказване за правилното и своевременно упражняване на правото на отказ се носят от Клиента.

 1. Клиентът поема разходите за връщането на Стоката.

8.Търговецът възстановява всички плащания рамките на 14 дни след датата на формуляра за отказа.

- Търговецът може да изчака възстановяването на плащанията докато не получи Стоката/ите или докато Клиентът не докаже, че е върнал Стоките, в зависимост от това кое от двете обстоятелства настъпи първо.

- Търговецът, със съгласието на Потребителя, възстановява платените суми по посочена от последния негова банкова сметка. В противен случай Търговецът използва същото платежно средство, което Клиентът е използвал за извършване на първоначалната транзакция.

- Възстановяването на сумите е безплатно за Клиента.

- Търговецът не може да възстанови евентуални такси, добавени от банката на Клиента, начислени във връзка с предоставените услуги за разплащания за осъществяване на първоначалното плащане по поръчката.

 1. Следните Стоки са изключени от правото на отказ:

- Стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, върху които Търговецът няма влияние и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

- Стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

- Краткотрайни Стоки или Стоки с ограничена трайност.

- Запечатани Стоки, които поради здравословни или хигиенни причини не могат да бъдат върнати и са разпечатани след доставката им;

- Стоки, които поради своето естество са необратимо смесени с други Стоки;

- Запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

- Стоки, представляващи цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

- Стоки, представляващи консумативи (тонери, касети, мастилници, хартия, препарати) в случай, че целостта на опаковката им е нарушена. В случай, че тези консумативи следват закупена Стока, Клиентът може да упражни правото си на отказ от тази Стока след като заплати стойността на консуматива с нарушена опаковка.

- Стоки, по отношение на които Клиентът е активирал лицензии, регистрирал гаранции на производителя/вносителя; деинсталирал оригинални операционни системи, фабрични софтуерни компоненти и/или други компютърни програми, с които Стоките са били доставени.

ГАРАНЦИЯИ РЕКЛАМАЦИИ

1.Търговецът гарантира, че Стоките отговарят на поръчката, съответно на Договора от разстояние и съответства на спецификациите и характеристиките, изброени в офертата и описанието на Стоката, с разумните изисквания и/или очаквания за използваемост и/или надеждност, които са нормални за стоки от същия вид

 1. Клиентът трябва да прегледа Стоката в момента на доставката и предаването. При констатиране на транспортни дефекти – повреди, удари и други щети при доставката, Клиентът следва да подпише двустранен протокол за щети в присъствието на Куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно да уведоми Търговеца. В противен случай Стоката се смята за одобрена като съответстваща на направената поръчка и приета без забележки.

3.Стоките, предлагани на Платформата, притежават:

- Гаранция за съответствие на Стоките с Договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите за Потребители. (“Законова гаранция“);

-Търговска гаранция, предоставена от Търговеца за всички Клиенти („Търговска гаранция“);

-Търговската гаранция обхваща територията на Република България и/или други държави в случаите, когато това е изрично упоменато в описанието или гаранционната карта на Стоката.

-Срокът на търговската гаранция за всеки продукт е упоменат в раздела "Гаранция" в описанието на всеки модел на Платформата и/или в гаранционната карта, предоставена при доставката на поръчана Стока. В случаите, в които не е предоставена гаранционна карта, срокът на търговската гаранция се определя от описанието на Стоката в получено от Клиента електронно писмо, потвърждаващо успешно направената поръчка в Платформата. За начална дата на търговската гаранция се счита предоставен фискален бон и/или фактура, удостоверяващи продажбата.

- Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на Потребителите, произтичащи от Законовата гаранция.

4.Рекламации мога да се предявяват на адрес: Пловдив ул.Гладстон 40 пред представител на Търговеца.

5.При закупуване на Стоки (компоненти) по избор на Клиентите, предназначени за употреба в тяхната съвкупност (конфигурация) гаранционните условия важат за всяка една Стока (компонент) отделно, не и за тяхната съвкупност (конфигурация).

6.Търговецът не носи отговорност за:

- за нормалното функциониране на конфигурация от Стоки (компоненти) в случаите на предходната точка;

- за изтрита информация и загубени данни, при извършване на ремонт и/или  преинсталация на софтуер и операционна система.

- за софтуер, допълнително инсталиран от Клиента и/или повреди или проблеми, възникнали в следствие от неправилното използване на софтуера;

- за повреди и/или възникнали дефекти на Стоки, при констатирани извършени промени в тях от страна на Клиентите;

- за повреди и/или възникнали дефекти на Стоки в следствие на неправилното транспортиране, съхранение, употреба и поддръжка на техническото изделие и/или на употреба на неподходящ, несъвместим или нелицензиран софтуер, включително в следствие на неоторизирани модификации на вградения софтуер.

 1. Търговецът си запазва правото да откаже гаранционно обслужване за Стока, когато, в хода на рекламацията се установи:

- несъответствие между данните в документите, на които се основава рекламацията и тези на Стоката, включително заменени, подправени или заличени серийни номера.

- нарушени гаранционни стикери, пломби и фабрични етикети и/или установени опити за промяна на Стоката и/или ако Стоката е отваряна, разглобявана или е правен опит за нейн ремонт или промяна от неоторизиран сервизен център или от неоторизирано лице.

- следи от механично въздействие, изпускане, удар, лошо съхранение, замърсена среда, излагане на природни въздействия, включително на пряка слънчева светлина, висока влажност, прекалено ниска и/или висока температура, проникване на течности, влага, храни, напитки, насекоми, растения, предмети, токов удар и други фактори извън допустимите граници за нормална употреба или правилно използване на Стоката.

- дефекти, дължащи се на използване на некачествени и/или неоригинални консумативи, неоригинални адаптери и аксесоари, неодобрени от производителя на Стоката;

- защитени чрез пароли BIOS и/или операционна система на Стоката, непозволяващи диагностиката и/или гаранционното обслужване на Стоката.

 1. Търговецът запазва правото да начисли допълнителни такси за услуги, доколкото същите не са вследствие на проявил се дефект на Стока и/или попадат извън срока и/или обхвата на Законовата, съответно Търговската гаранция на Стоката, в това число и за:

- запазването и/или прехвърляне на информация, съхранена в Стоката;

- диагностика на софтуера;

- почистване и извършване на профилактика при констатирано силно замърсяване на Стоката;

- диагностика на Стоката и транспортни разходи в случаите на установен/и дефект/и.

- транспортни разходи, при констатирано съответствие на Стоката с Договора от разстояние

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

1.Търговецът не гарантира, че използването на Платформата ще бъде без прекъсвания, навременно, сигурно или без грешки.

2.Търговецът не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени вреди, произтичащи от използването или невъзможността за използване на съдържанието на Платформата или по друг начин произтичащи от или във връзка с правните отношения, уредени от настоящите Условия, които са извън контрола на Търговеца.

3.В случай на непреодолима сила (напр. стачки, екстремни метеорологични условия и др.):

- задълженията на Търговеца се спират по време на периода на нейното действие.

- Ако продължителността на непреодолимата сила отнеме повече от 14 (четиринадесет) дни, както Търговецът, така и Клиентът имат право да прекратят Договора от разстояние, без да дължат обезщетение.

4.Платформата може да съдържа връзки или препратки към интернет страници на трети страни, върху които Търговецът няма влияние или контрол. Търговецът не носи отговорност за съдържанието на тези интернет страници и дейността на техните администратори.

СПОРОВЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

1.Българското законодателство урежда отношенията между Търговеца и Клиентите, по отношение на които се прилагат настоящите Условия, включително във връзка с всички възникнали спорове между тях.

2.Когато възникне спор между Търговеца и Потребител, който не е разрешен доброволно, Потребителят може да:

- отнесе спора за Алтернативно разрешаване на спорове като:

- се обърне към официалната страница на Европейската комисия за онлайн разрешаване на спорове.

- инициира формиране на помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите.

- подаде жалба до Комисията за защита на потребителите на място или онлайн на нейната интернет страница.

- подаде жалба до компетентния български съд.

 Стандартед формуляр за отказ може да изтеглите от тук

Сравнение на продукти