• Начало
  • Политика за поверителност

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Обща информация

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 („GDPR“) приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Защита на личните данни

В политиката ни за поверителност ще научите как ние събираме, обработваме и съхраняваме вашите лични данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните и българското законодателство.

Информация за администратора на лични данни

Име: АЙ ПИ ООД

ЕИК: 115329255

Седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, ул. “АЛЦЕКО” № 16

Тел. номер: 0888238693

Имейл адрес: ip@ipbg.net

Каква лична информация събираме, с каква цел и за какво я използваме?

Информацията, която събираме за нашите потребители ни помага да подобряваме обслужването.

Информацията, която събираме е следната:

Информация, която ни предоставяте лично: Съхраняваме всички данни, които ни предоставяте лично, чрез въвеждането им на нашия сайт или по друг начин. Информацията, която ни предоставяте, се използва за да удовлетворим Вашите нужди, да подобрим пазаруването Ви, както и комуникацията си с Вас. Имате възможност да откажете да ни предоставите определена информация, но това ще ограничи  използването на всички функции на сайта.

Автоматична информация: Получаваме различни типове информация, когато взаимодействате с нас. Например, както много сайтове и ние използваме “бисквитки”, като така получаваме определен тип информация, когато вашият уеб браузър има достъп до сайта, до реклами или друго съдържание, използвано от името на ipbg.net посредством други сайтове.

Имейл информация: Посредством тази информация, ние комуникираме по – лесно с Вас. Всеки потребител изрично дава съгласието си да получава рекламни съобщения на своята електронна поща. В края на всяко имейл съобщение има линк, чрез който можете да се откажете от получаването на тези имейли.

 

Използваме предоставените данни, за постигането на следните цели:

- На основание нашите „легитимни интереси”

  1. Обработваме Вашите запитвания;
  2. Осъществяваме дейностите, свързани с изпълнение на Вашите поръчки;
  3. Осъществяваме кореспонденция с Вас по повод запитвания и поръчки;
  4. Извършваме нашата финансово-счетоводна дейност и данъчно отчитане.

-  На основание наши законови задължения

  1. Да спазим изискванията на данъчното и счетоводното законодателство във връзка с осъществяване на търговска дейност.
  2. Да защитим правата и законните си интереси в случай на съдебен и извънсъдебен спор.

-На основание дадено от Вас конкретно съгласие, например, за целите на директния маркетинг.

Данните, които събираме и обработваме за тези цели, включват: Данни за физическа идентичност: имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща, детайли относно плащанията (начин на плащане, основание, дата, сума както и частична информация за използваната карта (при плащане чрез дебитна/кредитна карта) за потвърждение на транзакцията.

 

За какъв срок ще съхраняваме Вашите лични данни?

АЙ ПИ ООД съхранява Вашите лични данни съобразно закона и толкова дълго, колкото е необходимо за обработка на кореспонденцията и всички евентуални допълнителни действия във връзка с изпълнение на договора за продажба от разстояние, включително за целите на спазване на законови, счетоводни, данъчни или отчетни изисквания.

 

Споделяме ли информацията, която ни давате?

Предоставените от Вас лични данни се събират, съхраняват, обработват и използват от АЙ ПИ ООД и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: банки и оператори на платежни системи, в т.ч. и плащанията посредством виртуален ПОС терминал, във връзка с обработването на плащанията; доставчици на услуги, като IT услуги, системна администрация и други; професионални консултанти- адвокати, банкери, счетоводители, одитори и застрахователи; публични органи, които изискват от нас деклариране на дейности по обработване; куриерски фирми за извършване на доставка, както и за всякакви други, незaбранени от законодателството цели.

 

Защитена ли е моята информация?

Ние сме въвели мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване, промяна, разкриване или достъп до вашите лични данни без разрешение.

Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на своите потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на ipbg.net за редовна, ако при направата ѝ са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра или от неовластено лице.

В съответствие с приложимите разпоредби имате следните права:

на коригиране на лични данни: ако считате, че лични Ви данни са неточни или непълни, можете да поискате такива лични данни да бъдат съответно променени;

на изтриване на лични данни : имате право да поискате изтриването на личните Ви данни, доколкото това е разрешено от закона;

на ограничаване на лични данни: можете да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни, освен ако това би противоречало на наше правно задължение;

на възражение: можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни на основания, посочени в закона.

да оттеглите вашето съгласие: когато сте дали съгласието си за обработка на Вашите лични данни, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време; Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на данните Ви преди оттеглянето и на обработка основаваща се на друго правно основание;

на преносимост на данни: когато имаме законово основание и е технически осъществимо, данните Ви може да бъдат прехвърлени на трета страна;

да подадете жалба до компетентния надзорен орган –

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Седалище и адрес за кореспонденция:

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

телефон 02 915 3 518,

Електронна поща: kzld@cpdp.bg,

Интернет страница: www.cpdp.bg

Какъв избор имам?

Потребителят има възможност да добавя, променя или изтрива информацията на личния си профил. Ipbg.net не съхранява старите данни на потребителя, след като те са били изтрити или променени.

Връзка с нас

В случай че имате въпроси, свързани с Политика за защита на личните данни в ipbg.net, тяхното събиране, съхраняване и обработване, можете да се обърнете към ip@ipbg.net.

 

Сравнение на продукти